Kybele, uctívaná v dřívější době v Malé Asii, byla později
starověkými Řeky považována za bohyni země a matku
bohů. Kolem tohoto ročního období uspořádali oslavu na její
počest. Chcete-li projevit úctu Cybele, udělejte kruh s kousky
trysky kolem základny tmavě modré nebo černé svíčky na
vašem oltáři. Zapalte svíčku, třikrát zazpívejte její jméno a
pak se posaďte do meditace. Také používejte tryskové kouzla,
abyste využili její schopnosti ochrany a léčení.
Kromě toho, že byla Cybele spojována s plodností
a léčením, byla bohyní jeskyní, stavitelkou měst
a ochránkyní v dobách válek.

Tags: