Runa Berkana označuje čas začátků a plodnosti.
To se může týkat těhotenství a narození dítěte, nového
vztahu nebo začátku podnikání. Může být také spojen
s ranými fázemi kreativního projektu. Tento půlměsíc
je také časem sebeobnovy a osobního růstu. Citrín
a zelený turmalín jsou zvláště silné krystaly, které
vám pomohou pracovat s energií Berkana. Pokud
plánujete těhotenství, použijte citrín se zeleným achátem.

Tags: