Účelem této římské akce bylo rozproudit energii přírody
k podpoře růstu a zdraví vinné révy. Konečným účelem
samozřejmě bylo, aby réva na podzim přinesla bohatou
úrodu. Abyste uctili Bakcha/Dionysa a sílu přírody,
umístěte na svůj oltář kousky nefritu, zeleného jaspisu,
malachitu a/nebo mechového achátu ve vinutém vzoru
podobném vinné révě. Také umístěte tyto kameny kolem vaší
zahrady nebo s pokojovými rostlinami, abyste stimulovali
energii pro růst. Přestože byl Bakchus (a později Dionýsos) spojován s vínem
a opileckými radovánkami, byl původně bohem přírody.
Sloužil jako ztělesnění sluneční síly, aby
rostliny rostly a dozrávaly.

Tags: