Březen, známý jako větrný měsíc, je vhodnou dobou, kdy
využít sílu vzduchu k osvěžení našich životů. Vyjděte
ven na volné prostranství a vezměte si s sebou kousek
ametrínu nebo vltavínů. Tvář k východu. Uchopte kámen
do dlaně před obličejem a foukejte na něj. Během toho si
představujte vítr a křišťálové čištění a revitalizaci vaší
energie. Když se vrátíte domů, položte kámen přes
noc na svůj oltář.

Tags: