Vyčistěte vše z horní části svého oltáře a dobře jej
vyčistěte. Až budete hotovi, znovu zasvěťte svůj rituální
prostor a oltář vámi zvolené cestě nebo božstvu.
Umístěte jeden kus charoitu nebo granátu do středu
svého oltáře a poté vyjádřete svou oddanost svému božstvu
a/nebo cestě. Nechte kámen na místě tři dny, než s
rozmyslem vrátíte ostatní věci na svůj oltář. Dejte krystal
zpět na svůj oltář na další tři dny.

Tags: