Z jakéhokoli důvodu můžeme čas od času někoho ve svém
životě pustit. Abychom vám v tom pomohli, budete potřebovat
dva malé kousky papíru, provázek a kousek sugilitu.
Napište své jméno na jeden kus papíru a jméno druhé
osoby na druhý kus. Do každého vyřízněte malý otvor a konce
krátkého provázku pak přivažte k papírům. Umístěte to na
svůj oltář a umístěte kousek sugilitu doprostřed provázku,
když si budete představovat své spojení s osobou, která se
rozpouští.

Sugilit pomáhá uvolnit připoutanosti a navodit pocit
svobody, který zve k osobnímu růstu.
Je to také pomůcka pro transformaci.
Spojeno s živly voda a země,
sugilit pomáhá čistit emoce a přitom zůstává uzemněný.

Tags: