Runa Ansuz označuje období příznivé pro přijímání
požehnání i inspirace. Je to také doba komunikace,
která dává sílu slovům, nalézání pravdy a
interpretace zpráv. Pro práci s energií Ansuz použijte čirý
křemen a červený i modrý turmalín. Čirý křemen pomáhá
otevřít komunikační kanály. Červený a modrý
turmalín pomáhá při hledání pravdy a pochopení významu
zpráv, které můžete obdržet. Serpentine s iolitem
jsou také užitečné při práci s Ansuz.

Tags: