Římský festival zvaný Lychnapsia byl oslavou narozenin Isis.
Na počest této mocné bohyně se v jejích chrámech
rozsvítilo mnoho olejových lamp. Přestože byla egyptská
bohyně, Římané uctívali Isis jako bohyni země, ochránkyni
mrtvých a patronku milujících manželek a matek. Zapalte na
oltáři několik svíček a položte kolem nich kousky karneolu,
smaragdu, jaspisu, lapis lazuli, měsíčního kamene nebo
hvězdného safíru, abyste uctili Isis. Také použijte tyto
kameny k přivolání jejího požehnání.

Smaragdy se těžily v Egyptě na pobřeží Rudého moře dlouho
předtím, než bylo s tímto místem spojeno Kleopatřino jméno.
Smaragdy jsou neobvyklé v tom, že jejich inkluze jsou jako
otisky prstů, které poskytují informace o tom, odkud kámen pochází.

Tags: