Před věštěním nebo jakýmkoli cvičením zahrnujícím
psychické schopnosti podržte na několik minut mezi
dlaněmi kousek kalcitu. Když se zdá, že energie
kamene vibruje, umístěte jej na čakru třetího oka,
která se nachází mírně nad a mezi obočím. Když ucítíte,
jak čakra vibruje, přidržte kámen na temeni hlavy,
abyste otevřeli korunní čakru. Aktivace těchto čaker
podporuje vnímavost a intuici. Chvíli nebo dvě se v
klidu posaďte a poté pokračujte ve cvičení.

Mezopotámci, Féničané a Egypťané používali
kalcit k vyřezávání řady posvátných i světských předmětů.
Známý pro své dobře tvarované krystaly, dnes je oblíbeným
a široce sbíraným minerálem. Spolu s křemenem
je to jeden z nejrozšířenějších minerálů na Zemi.

Tags: