Někdy nám konkrétní situace mohou připadat jako překážky,
které nám brání získat to, co chceme, nebo dělat to, co
chceme. Namísto toho, abyste svou situaci viděli jako bariéru,
považujte ji za výzvu a překonejte ji trochou magie.
Napište několik klíčových slov souvisejících s vaší situací na malý
kousek papíru. Položte jej na polici a položte na něj kus
magnetového kamene, když si budete představovat, že kámen
snižuje velikost vaší výzvy. Jakmile se situace vyřeší, papír
bezpečně spálte a popel vysypte ven.

Magnetické vlastnosti magnetitu, známého také jako
magnetit, zaznamenali již staří Řekové. Ve středověku
se věřilo, že kompas ukazuje na sever kvůli
přitažlivosti k Polárce, které se začalo říkat Lodestar.

Tags: