Pro speciální posílení své magické práce zavolejte trochu
andělské síly pomocí celestinových nebo barytových krystalů ve svých
kouzlech. Se jménem, ​​které znamená „nebeský“, není žádným
překvapením, že celestin je nástrojem pro kontaktování
andělské říše (Oldershaw 2003, 82). Navzdory váze barytových
krystalů je jejich energie stejně účinná pro práci s anděly a duchovními
průvodci. Umístěte také několik kousků barytu nebo celestinu
na svůj oltář a kolem svého domu nebo pozemku, abyste
zvýšili duchovní vibraci svého domova.

Může být překvapením, že celestin je
široce používán jako průmyslový minerál.
Ve skutečnosti je důležitou složkou ohňostrojů
a světlic, protože hoří jasně červeně.

Tags: