Bohužel, pokud jde o sebeobrazu, nasloucháme
druhým častěji, než bychom měli. Chcete-li
prorazit negativitu a najít nový pohled na sebe, držte
v jedné ruce kousek rodonitu a ve druhé růženín.
Obtočte ruce kolem sebe a řekněte třikrát:
Miluji tě.
Zpočátku vám to může připadat trapné, ale pokračujte v tom
každý den, dokud ve svém srdci nepocítíte, že
jste dobrý
a hodný člověk. Oba tyto kameny také podporují léčení.

Tags: