Římská oslava Vestalia se odehrála přibližně v tomto
ročním období a trvala devět dní. Začalo to ceremonií
nazvanou Vesta Aperit, „zahájení“ (Salzman 1990, 160).
To se týkalo vnitřní svatyně Vestina chrámu a zvláštní
příležitosti, kdy se ženy jiné než její kněžky mohly
zúčastnit rituálu v tomto nejposvátnějším prostoru.
Použijte chryzopráz na svůj oltář, abyste uctili Vestu, bohyni
krbu a domova. Také zařaďte tento kámen do ženských rituálů,
abyste se soustředili a zvýšili energii.

Uctívaná v každé domácnosti starověkého Říma,
další důležitou funkcí Vesta bylo
chránit a zachraňovat nevinné před nebezpečím.
Kněžky v jejích chrámech byly známé jako vestálské panny.

Tags: