Někdy si myslíme, že problém je větší, než je, a občas
vnímáme problém tam, kde žádný neexistuje. Pro pomoc při
uvádění věcí do perspektivy připravte kousek ohnivého
achátu nebo ohnivého opálu tak, že jej protáhnete
kouřem kadidla nebo kadidla z dračí krve. Jak to děláš, říkáš:
Síla kouře, síla ohně, pomoz
mi dostat se z tohoto bahna.
Zvedni tento pocit, který mě drží,
odstraňte tento problém, osvoboďte mě.
Sedněte si tiše, držíte kámen a krátce si prohlédněte
situaci, která vás trápí. Vizualizujte si, jak kámen zažehl
jiskru a váš problém shořel na hromadu popela.
Ukončete svou vizualizaci odfouknutím popela.

Tags: