Dvanáctá noc byla původně pohanským svátkem až do čtvrtého století našeho letopočtu, kdy byla jako mnoho pohanských slavností přijata do křesťanského kalendáře. Tradičně tímto dnem končily slavnosti zimního slunovratu. Tento zázrak, známý také jako Epiphany a obvykle spojován s křesťanstvím, má ve skutečnosti pohanský původ. Odvozeno z řeckého slova epiphaneia, což znamená „vzhled“ nebo „projev“, v řecko-římském světě znamenalo božstvo navštěvující oddané na posvátném místě, často za účelem pomoci lidem.

Tags: