V tomto čase plném rozkvetlých květin a dozrávajících
plodin oslavujte a vzdávejte úctu zemi a všem bohyním
matkám. Umístěte kousky hnědého achátu, andalusitu,
chryzoprázy, diopsidu a/nebo mechového achátu kolem
svého domova nebo na venkovní oltář na zahradě, když
budete děkovat za hojnost a krásu léta. Rozšiřte rozsah svého
uznání tím, že se vydáte na procházku nebo túru a necháte
kámen na některém ze svých oblíbených míst po cestě.

Chryzopras byl od pradávna ceněn jako drahokam.
Řekové, Římané a Egypťané jej používali na šperky
a ozdobné předměty. V egyptských špercích
byl často osazován lapis lazuli.

Tags: