Přibližně v tomto ročním období se konala řecko-římská oslava Isidis
Navigium na počest Isis a její moci nad přílivem a mořem.
Jako způsob, jak ji uctít, umístěte na svůj oltář několik kousků
akvamarínu, když si budete představovat, jak se mořské vlny tříští
o pláž. Kromě toho použijte pro kouzla akvamarín nebo
mořskou sůl a zavolejte Isis, aby vám požehnala svou moudrostí.
Akvamarín, úzce spjatý s mořem, je očistným kamenem,
který dobře funguje při zahánění kouzel a při zahájení
obnovy.

Tags: