Občas se všichni setkáváme se situací, kdy cítíme, že se
naše srdce prostě nezabývá něčím, k čemu jsme se
zavázali. Snažit se jednat s nadšením obvykle nefunguje,
ale sladění našich pocitů a myšlenek nás může
dostat na správnou cestu, kde můžeme získat nový pohled
nebo se rozhodnout pro správný postup. Udělejte si
nějaký čas o samotě, klidně se posaďte a držte kus
smithsonitu. Když začnete pociťovat uklidňující
účinek tohoto kamene, držte ho na chvíli u srdce a poté
u čela. Když se ho dotknete čela, řekněte:
Vyrovnejte mou hlavu a srdce,
pomozte mi najít způsob, jak začít.
Nechte kámen pracovat s vaší intuicí a doveďte vás k
řešení, které je pro vás to pravé.

Tags: