Samhain je čas vzpomínat a ctít své milované, vzdálené
předky a dokonce i domácí mazlíčky, kteří odešli. Je to
noc, kdy se mají pozvat jejich duše, aby se přiblížili. Samhain
je také nocí pro věštění, která přivolává moudrost
předků. Mezi drahokamy, které pomáhají při práci s
energií tohoto sabatu, patří karneol, obsidián, onyx, jaspis
z pavučiny a bílý křemen. Zvažte také zařazení rodných
kamenů členů rodiny, kteří předali váš rituální oltář.

Tags: