Když se příslovečné mraky jakoby stahují a stmívají
svůj den, udělejte si pauzu, v klidu se posaďte a držte kousek le-
pidolit. Během vizualizace několik minut pomalu dýchejte
teplé sluneční světlo prorážející mraky a svítící dál
vy. Tento kámen je účinnou pomůckou pro úpravu mentální per-
perspektivní a povznášející duchy. Navíc klidná energie
lepidolit je nástroj pro provádění změn a
vnést do svého života harmonii.

Tags: