Tento den je zaměřen na revitalizaci lesních porostů a výsadbu
více stromů ve městech a obcích. Kromě toho, že se účastníte
činností zaměřených na sázení stromů nebo péči o ně, je to vhodná
doba k vysílání magické energie na podporu zeleného světa. Dnes
je samozřejmě příležitost navštívit svůj oblíbený strom nebo les.
Kousek stromového achátu nebo tromlovaného zkamenělého
dřeva nechte u speciálního stromu, abyste mu vyjádřili své uznání.

Stromový achát, který vypadá jako design na
mrazivém okně, může být bezbarvý, šedý nebo
bílý s tmavými vzory, které často připomínají rozvětvený strom.
Je také známý jako dendritický achát a moka kámen.

Tags: