I když se k nám andělé často obracejí, i když si to
uvědomujeme, občas potřebujeme trochu pomoci při
komunikaci s nimi. Angelit i baryt jsou mocné krystaly,
které vám mohou pomoci naladit se na přítomnost andělů.
Tyto kameny také pomáhají porozumět poselstvím, která
můžete obdržet od nich nebo od jiných duchovních bytostí.
Při této práci držte kus angelitu nebo barytu nebo jej
položte na oltář.

Tags: