Může nás to odradit, když jsme si stanovili cíl, ale zdá se,
že máme problém na něm pracovat. Když k tomu dojde,
vytvořte na svém oltáři kruh s kousky černého spinelu.
Vizualizujte si, jak se energie pohybuje kolem tohoto kruhu a
stoupá, aby vytvořila kužel energie. Před uvolněním energie
řekněte třikrát:
Mocný spinel, černé kameny,
odstraňte vše, co mě brzdí.
Posílit účel, který mám splnit; tak
budiž, toto je má vůle.
Udělejte to tři noci za sebou.

Tags: