Od poloviny července vrcholí meteorické roje Delta
Aquarid koncem měsíce. Pomocí kousku vltavínů se
napojíte na tuto vesmírnou energii a pomůžete tak osobní
transformaci. Vltavín je tektit, což je hornina, která vznikla
tavením a rychlým ochlazením pozemských hornin, které
byly vypařovány vysokoenergetickými dopady meteoritů.
Jděte ven a držte kámen směrem k nebi, jak říkáte tři
Vltavín, kámen síly a moci, pro mě
dnes v noci drží kosmickou energii.
Když půjdete dovnitř, držte kámen a meditujte o
transformaci, kterou hledáte.

Tags: