Někdy potřebujeme pomoc, abychom rozdmýchali naše vášně
– milostné i kreativní. Jindy se můžeme těmito vášněmi
nechat unést a možná budeme potřebovat trochu pomoci, abychom
zmírnili naše nadšení. Červený spinel pomáhá za obou
okolností zvýšit nebo snížit energii a udržet tyto vášně v
rovnováze. Držte tento krystal a pozorně si vizualizujte, kterým
směrem chcete, aby vás jeho energie zavedla.

Červený spinel za denního světla fluoreskuje jako
rubín, takže vypadá jako doutnající uhlík.
Kvůli nejasnostem ohledně těchto kamenů je několik
slavných rubínů, včetně některých z britských korunovačních
klenotů, ve skutečnosti červený spinel.

Tags: