Počínaje těsně po zimním slunovratu pokračuje čas
Beith po většinu ledna. Tento Ogham nás provádí přelomem
roku a připravuje cestu pro obnovu. Karneol ztělesňuje
toto období, protože jeho červená barva je spojena
se znovuzrozením slunce. Použijte tento kámen a Ogham
k označení obnovy a zahájení začátků. Karneol také
pomáhá při řešení problémů, které mohou nastat v tomto
ročním období.

Tags: