Tato příležitost, která se konala na jaře, znamenala úklid
Athénina chrámu na Akropoli v Aténách. Podlahy byly
zameteny, ozdoby na sochách umyty a chrám vyčištěn. Využijte
tento den k úklidu a výměně svého oltáře a rituálního
prostoru. Až budete hotovi, položte kousky celestínu nebo
jaspisu na svůj čistý oltář, abyste uctili Athénu. Pro kouzla, která
přivolají její moudrost k odvaze, obraně nebo spravedlnosti,
použijte granát, nefrit nebo hnědý turmalín.

Tags: