Temné období roku je příznivé pro obrácení se dovnitř a
strávení klidného času o samotě, abyste přemýšleli o životě.
Zapalte na oltáři jednu svíčku a podržte kousek stromového
achátu. Tento kámen nás vybízí, abychom se podívali
dovnitř, kde najdeme tichý bazén energie. Stromový achát je také
nástrojem růstu a povede nás ven, abychom na jaře rozkvetli
a získali svou osobní sílu.

Tags: