Ve starém Římě byl Carista, „Svátek drahých příbuzných“, časem k obnovení rodinných vazeb. Byla to také příležitost obětovat domácím duchům. Chcete-li načerpat energii vaší rodiny, umístěte kousky bílého křemene a dumortieritu na váš rodinný oltář a další místa kolem vašeho domova, kde se vaše rodina schází. Přestože bílý křemen poskytuje spojení s blízkými, kteří odešli, je také nástrojem pro spojení s žijícími členy rodiny. Dumortier it otevírá kanály pro snadnou komunikaci s duchovními průvodci.

Tags: