Imbolc nás přivádí na půl cesty mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností a je oslavou znovuprobuzení Země a zahájení růstu. Když se svět začíná probouzet ze zimního spánku, je čas odhodit minulost a jít vpřed s nadějí. Noste šperky s kalcitem, nefritem, hadem nebo zoisitem nebo umístěte tyto kameny na svůj oltář během sabatového rituálu, aby reprezentovaly energii Imbolcu. Také umístěte azurit nebo peridot na svůj oltář Imbolc nebo noste tyto kameny k uctění Brigid

Tags: