Vinalia Rustica se konala v tomto ročním období a byla
venkovským římským festivalem vinné révy. Během této oslavy
byl Jupiter povolán jako bůh oblohy, aby chránil vinnou
révu před poškozením vichřicí, aby úroda byla na podzim
bohatá. Umístěte kousek topazu na svůj oltář, abyste uctili
Jupitera a jeho sílu. Také noste nebo noste topaz jako ochranný
amulet. Případně použijte tento kámen v kouzlu a
zavolejte Jupitera, aby ho posílil.
Římský ekvivalent Dia, Jupiter,
byl hlavním bohem války a plodnosti.
Byl uctíván jako bůh vojáků a
byl nazýván patronem železářů.
Byl ochráncem mládeže a římského státu.
Duby pro něj byly posvátné.

Tags: