Pracoviště, kde se lidé nezaměřují na společné cíle,
vytváří roztříštěnou energii a problémy pro podnikání.
Abyste pomohli situaci napravit, umístěte několik závodů
na klíčová místa v kanceláři, kde se lidé často shromažďují.
Do každého květináče umístěte čtyři kusy fluoritu
nebo hematitu v hlavních směrech. Tyto kameny
posílí spojení, podpoří spolupráci a pomohou všem pracovat
na společném cíli.

Termín fluorescence byl odvozen od minerálu fluoritu, protože
to byla první látka, u které byl pozorován tento
světelný jev – vyzařování světla pod ultrafialovým
světlem. Většina typů fluoritu vykazuje silnou
světle modrou nebo fialovou fluorescenci.

Tags: