Od raného etruského původu byla Minerva považována
za mocnou sílu a stala se pro Římany bohyní řemeslníků,
škol a obchodu. Chcete-li ji uctít, položte na svůj oltář
několik kusů modrého turmalínu a/nebo heliodorového
berylu. Pomocí těchto kamenů také vyzvěte její sílu
k podpoře rozvoje a posílení vaší kreativity a dovedností.
Modrý turmalín je kámen, který podněcuje kreativitu a
podporuje touhu po učení. Ve spojení s myslí pomáhá heliodor
učení a studiu.
Ačkoli byla Minerva bohyní války, byla také bohyní
moudrosti a strážkyní města Říma.
Jako dcera Jupitera byla někdy považována
za součást mocné triády božstev s Jupiterem a Juno.
Sova byla jejím posvátným zvířetem.

Tags: