Toto je jeden ze dnů, které si Římané spojili se svou bohyní štěstí, Felicitas. Abyste ji uctili, položte na svůj oltář nebo na jakékoli zvláštní místo, kde ho uvidíte po celý den, kus obsidiánu. Poté použijte kámen v kouzlech, abyste do svého života vtáhli štěstí. Obsidián je zásadní pro přilákání štěstí a podpory míru. Jet je účinný jako talisman pro štěstí, zejména v záležitostech Le Gal a pro získání laskavosti. Felicitas, úzce spojený s bohyní Fortunou, byl spojován s přinášením štěstí. Římští vojáci napsali její jméno na své pochvy mečů. Felicitas byl zahrnut na mincích většiny římských císařů. V naději, že přináší štěstí.

Tags: