Mercuralia, oslava na počest boha Merkura, se konala v
tomto ročním období ve starém Římě. Merkur byl bohem
obchodníků, ochráncem cest a cestovatelů a poslem
k jiným bohům. Umístěte několik akvamarínových nebo
fenacitových krystalů na svůj oltář, abyste ho uctili. Také
použijte tyto kameny jako amulety, abyste přivolali jeho pomoc
k ochraně na cestách nebo k podpoře jasné komunikace.
Ve spojení s Merkurem jsou smaragd a malachit účinné v
kouzlech pro obchodní úspěch.
Starověcí spisovatelé poznamenali, že Merkur byl vtipné
božstvo, které bylo také mazané a chytré. Kromě
ochrany silnic předsedal i jejich výstavbě. V některých
legendách sehrál roli při založení Říma.

Tags: