Ve spojení s vrbou je nejdůležitější lekcí tohoto
Oghama rovnováha a harmonie, zejména ve vztazích.
Energie Saille je pomalá a stálá, vytváří prostor pro růst
a podporuje schopnost jít s proudem, když je to nutné.
Pomáhá nám také naučit se naslouchat jemnému
hlasu intuice. Zatímco rubín je nejlepší krystal k použití,
kalcit a lepidolit společně jsou také účinné při práci
s tímto Oghamem. Držte tyto kameny a meditujte o
situacích, kdy možná potřebujete být přizpůsobiví nebo
kdy se chcete naladit na svou intuici.

Tags: