Po devíti dnech po Vesta Aperitu tato událost znamenala
konec oslav Vestalia v Římě, kdy byl chrám Vesty pro
veřejnost uzavřen. Chrám byl poté vyčištěn a vyčištěn.
Použijte tento den jako speciální den k očištění vašich krystalů.
Spalte sušené květy levandule ve svém kotli a pak
krystaly protáhněte kouřem. Také vaňte kouř kolem
svého rituálního prostoru, abyste jej posvětili.

Dnes je nejvhodnější pálit bylinky nebo
kadidlo pro očistu, protože Vesta byla římskou bohyní ohně.

Tags: