Psychická práce, věštění a práce snů vyžadují jasnost
vidění, což nám umožňuje „vidět“ vnitřním okem. Apophyl-
lehký, čirý kalcit a čirý křemen jsou zvláště užitečné při
otevírání bran mysli, aby se podívala dovnitř a vytvořila
kanál, kterým lze přijímat informace. Připravte svůj
krystal naladěním na vaši energii. Držte jej mezi rukama
před svým srdcem a jednoduše věnujte pozornost všem
vjemům, které můžete z krystalu cítit. Když ucítíte
posun v energii, držte krystal před čakrou třetího oka,
dokud neucítíte další posun v energii. To znamená, že
kámen je připraven. Zabalte ji do bílé látky a odložte,
dokud ji nebudete potřebovat. Před použitím krystalu
při sezení jej podržte na chvíli mezi dlaněmi, abyste
stimulovali energii a otevřeli psychické kanály.

Tags: