Uruzský runový půlměsíc, symbolizující sílu a vitalitu
života, je obdobím vysoké energie a akce. Uruz je navíc
pomůckou pro udržení pohody a zvýšení energie pro
léčení. Sílu této runy lze použít k manifestaci toho, co vy
osobně hledáte ve vztahu k těmto aspektům, ak pomoci
ostatním. Pro práci s energií Uruz použijte jaspis nebo
sluneční kámen s hematitem nebo lepidolitem.

Tags: