Wunjo přináší období radosti a štěstí, úspěchu a prosperity.
Je to vhodná doba pro navazování přátelství a budování
komunitní spolupráce. Na osobní úrovni nám
Wunjo ukazuje, že opravdová radost pochází zevnitř a není
něčím, co nám mohou koupit nebo dát ostatní. Chcete-li
pracovat s energií této runy pro kouzla nebo meditaci,
použijte společně avanturin a iolit.

Tags: