Jera nás přivádí do období rozpoznávání cyklů, nejen
sezónních, ale i opakujících se událostí v našich životech. Je
to čas ohlédnout se zpět za tím, co jsme dokázali, a užít si
odměnu, kterou naše práce přinesla. Přestože se cykly života
neustále mění, Jera nám připomíná, abychom se zastavili
a ocenili úspěch, prosperitu a mír, když nastanou. Pro
práci s energií této runy použijte měsíční kámen a modrý
topaz.

Tags: