Perth je obdobím osvícení, kdy mohou informace, které nám byly dříve zakryty, potenciálně vyjít na světlo. Energie této runy je navíc pomůckou pro rozhodování a řešení problémů. Nakreslete Perth doprostřed malého kousku papíru. Umístěte papír na svůj oltář s kouskem achátu, avanturínu nebo sodalitu a poté věnujte čas meditaci a nechte se vést energií této runy.

Tags: