Tento den znamená první zjevení Panny Marie Lurdské, Paní léčivé vody, ve Francii v roce 1858 (Lindsey 2000, 93). Ctěte tento jemný, léčivý aspekt Bohyně tím, že na svůj oltář umístíte perly (zrozené ve vodě) a opál (který obsahuje vodu) do malé misky s vodou na svůj oltář. Poté použijte kameny jako léčivá kouzla a vodu pro vaše rostliny. Kromě toho je opál nástroj pro osobní vhled a při hledání moudrosti. Perly jsou také spojeny s moudrostí a jsou symbolem víry a čistoty, které pomáhají zasvětit rituální prostor.

Tags: