Přestože galské jméno Lughnasadh odkazuje na boha
Lugha, nejedná se o sluneční oslavu, ale o oslavu spojenou
se zemí. Zaměřuje se na hlavní sklizně obilí, kdy
jsou první bochníky chleba vyrobeny z čerstvě
nakrájeného obilí. To je také oslava semen, která byla
nasbírána pro úrodu v příštím roce. Připomínající barvy
obilí, citrínu, žlutého diamantu a peridotu ztělesňují
energii tohoto sabatu a jeho nadějné vyhlídky do
budoucna. Lze použít i topaz a jaspis.

Tags: