Juno Moneta, jejíž jméno znamená v latině „peníze“,
byla patronkou města Říma (Skeat 1993, 291). Významnou
funkcí, která předsedala různým aktivitám státu, byla ražba
mincí, která se prováděla v jejím chrámu. Abyste uctili
tento aspekt Juno, umístěte na svůj oltář na den kousky
zeleného avanturínu, zeleného kalcitu, perel nebo staurolitu.
Také použijte tyto krystaly v peněžním kouzlu, abyste
využili její sílu k finančnímu úspěchu.

Tags: